logosib

Over ons

“Nekeer tot in het Kravaal, bij Stinne en terug.” Wat in de zomer van 2005 met enkelen begon, kreeg ergens in oktober 2005 al snel een naam. Op een vergadering te Hopland stelde Gerrit zijn eerste logo-ontwerp voor. Onze mascotte reed hier weliswaar bergop. Kris Landerloos kwam dan op het briljante idee dat hij toch wel liever bergaf rijdt, … en vandaar. Dan moest Gerrit dit alles juist een beetje roteren en Eddy Wally door onze naam veranderen en klaar was kees. StrafinBergaf werd geboren in café Hopland op donderdag 27 oktober 2005.

Het werd een leuke bende mountainbikers, die achteraf ene gaat drinken en waar niets moet, maar mag. Een succesvolle formule zo blijkt, want eind 2005 telt SIB al 15 leden.

In 2006 wordt er steeds meer en meer gereden. Buiten meestal rond onze kerk rijden, gingen we ook al eens een toerrit opzoeken buiten onze gemeente. Het enige wat we nog ontbraken was een herkenbaar tenueke. Hiervoor werden sponsors gezocht en veel vergaderd. Om uiteindelijk, na een jaar SIB, onze truitjes officieel voor te stellen en in te rijden.

Anno oktober 2015 telt de club 42 leden, is onze tenue qua uitzicht opgefrist en werd het tienjarig bestaan gevierd. Los aan de flos kledij doet zijn intrede tijdens de kledijbestelling ’16 – ’17.

We hebben geen echte voorzitter of bestuur. Alle beslissingen worden gemaakt op vergaderingen die we “ledenvergadering” noemen. Ieder lid is hierop welkom en kan zo zijn (in)zegje doen.

Voor sommige activiteiten, zoals bv. het weekend, zijn er werkgroepen opgericht. Hier geldt het principe: veel handen maken licht werk. 

Dit is onze officiële website: www.strafinbergaf.be.

Het ontstaan en de groei van Straf in Bergaf

logos sib