logosib

FAQ

veelgestelde vragen

Het lidgeld bedraagt € 50 en wordt voor het einde van elk jaar opgevraagd, namelijk begin november. In dit lidgeld zit aansluiting VWB inbegrepen.

Vanaf het tweede gezinslid bedraagt het lidgeld € 20/pers.

Lidgeld jong volwassene <16j bedraagt € 33.

Ja, dat is mogelijk.

Wat nieuwe leden betreft: deze mogen eerst enkele maanden meerijden op eigen houtje. En pas wanneer blijkt dat ze echt geïnteresseerd zijn, moeten ze lidgeld betalen.

Je betaalt voor lidgeld + verzekering (VWB)

Vanaf 2008 vragen we lidgeld. Dit om algemene uitgaven te bekostigen, te kunnen bepalen wie onze leden zijn, naar wie we mails moeten laten doorsijpelen, wie aanspraak kan maken op kledij en andere voordelen.

Leden die niet betalen, worden na de laatste ledenvergadering in december geschrapt van de mailinglijst en van de agenda lijst.

Wat de verzekering betreft: dit is de verzekering bij de VWB. De VWB biedt een goede verzekering lichamelijke ongevallen aan met snelle terugbetaling van eventuele medische kosten.

Ook heb je met een lidkaart van de VWB tot € 1 korting per officiële toerrit. Na een aantal toerritten is dit bedrag dus al snel terugverdiend. (Website: www.vwb.be)

Terugbetaling ziektekas individuele inschrijving: gewoon het attest van de VWB afdrukken langs de site en met het nodige formulier opsturen naar uw ziektekas.

Terugbetaling ziektekas gezinsinschrijving: als je het hele gezin hebt ingeschreven bij de VWB, dan kan je best voor uw gezin de terugbetaling vragen langs het attest van de VWB. En voor uzelf het lidgeld van SIB (€ 20) om een derde terugbetaling van max. € 15 te krijgen. Om dit in orde te brengen, vul je zelf het attest in van uw ziekteverzekering en laat je dit vervolgens tekenen door één van de twee kassiers: Kris VDS of Mojo. De € 50 lidgeld moet je dan als volgt opdelen:

  • Op uw naam: € 20 lidgeld SIB
  • Echtgenote / samenwonende: attest VWB voor € 15
  • Kind 1: attest VWB voor € 15

In 2009 hebben we onze club officieel ingeschreven bij de VWB. Dit vooral met het oog op de organisatie van een eigen toerrit. En ook omdat het niets extra kost, maar wel extra voordelen oplevert zoals bv. de verzekering van helpers bij de organisatie op onze jaarlijkse toertocht, die geen lid zijn van SIB.

Ja, dat kan. 

Ook wie tijdens het jaar lid wil worden, (tot voor het weekend) zal € 50 gevraagd worden. Vanaf na het weekend telt dit lidgeld tot X+1.

Wat de kledij betreft, zou er elk jaar in oktober een bestelling volgen. Iedereen kan hier aangeven wat hij nog wil bijbestellen tegen een zekere richtprijs.

Daarna worden de resultaten bekeken en wordt er beslist wat er besteld gaat worden, rekening houdende met de verhouding tussen prijs en hoeveelheid, sponsorinkomsten en kastoestand.

Eventueel kan er een (éénmalige) gezamenlijke aankoop gebeuren. Dit hoeft dan niet tot de basisuitrusting te behoren.

Wanneer er van een kledingstuk geen vijf stuks werden besteld, kan er niet worden aangekocht wegens te duur.

Na de bestelling krijg je dan een uitnodiging tot betaling. Kledij, lidgeld en VWB worden samen gerekend en met één overschrijving is alles geregeld voor het nieuwe jaar.

We proberen qua kledij een verdeelsleutel te benaderen van 40% eigen inbreng en 60% vanuit de kas via sponsering.

Om nieuwe leden na een tijd een tenue te kunnen aanbieden, kunnen we er enkele in stock houden (indien dit voordelig uitkomt met vroegere bestellingen).