Biker Babe
Biker: Dirk Mergan
08/07/1965 - lid sinds okt-2005
 
Biker Babe
Biker: Kris Vanderstraeten (mail)
26/05/1966 - lid sinds okt-2005
Biker Babe
Biker: Eddy Van Campenhout (mail)
27/05/1966 - lid sinds okt-2005
 
Biker Babe
Biker: Gerrit Van Campenhout (mail)
11/12/1973 - lid sinds okt-2005
 
Biker Babe
Biker: Filip Mergan (mail)
22/12/1973 - lid sinds okt-2005
 
Biker Babe
Biker: Kristof Vandevoorde - Alias Kiki (mail)
24/02/1975 - lid sinds okt-2005
 
Biker Babe
Biker: Tom Berghman - Alias Tommie (mail)
25/01/1977 - lid sinds okt-2005
 
Biker Babe
Biker: Pieter Gits (mail)
- lid sinds okt-2005
 
Biker Babe
Biker: Davy Bogaerts - Alias Mojo (mail)
17/08/1981 - lid sinds okt-2005
 
Biker Babe
Biker: Steven Vandevoorde (mail)
03/02/1974 - lid sinds dec-2005
 
Biker Babe
Biker: Bart Vanderstraeten - Alias Streets (mail)
06/06/1968 - lid sinds apr-2007
 
Biker Babe
Biker: Eric Vasseur (mail)
02/03/1963 - lid sinds nov-2007
 
Biker Babe
Biker: Jos Fisack
21/04/1965 - lid sinds nov-2007
 
Biker Babe

Biker: Kristof Van Cante - Alias Tofke (mail)
14/07/1972 - lid sinds dec-2008
 
Biker Babe

Biker: Mario Brusselmans - Alias Dr.Gonzo (mail)
01/07/1978 - lid sinds dec-2008
 
Biker Babe

Biker: Maarten Goossens (mail)
13/07/1975 - lid sinds nov-2009
 
Biker Babe

Biker: Andy Bockstaele(mail)
06/03/1978 - lid sinds mei-2010
 
Biker Babe

Biker: Peter De Coninck (mail)
12/02/1971 - lid sinds november -2011
 
Biker Babe

Biker: Yves Dierckx (mail)
22/10/1971 - lid sinds juni -2013
 
Biker Babe

Biker: Stefan Cooremans (mail)
10/10/1972 - lid sinds augustus -2013
 
Biker Babe

Biker: Frederik Abbeloos (mail)
10/10/1972 - lid sinds oktober -2013
 
Biker Babe

Biker: Tom De Groef (mail)
10/10/1972 - lid sinds oktober -2013
 
Biker Babe

Biker: Christopher De Ridder (mail)
06/04/1971 - lid sinds april -2014
 
Biker Babe

Biker: Gert Beeckelaers (mail)
27/03/1980 - lid sinds april -2014
 
Biker Babe

Biker: Kris Van Bael (mail)
27/07/1974 - lid sinds september -2014
 
Biker Babe

 

Biker: Mario Van Liefferinge
16/10/1978 - lid sinds december -2014
 
Biker Babe

Biker: Jimmy Goossens
15/12/1973 - lid sinds december -2014
 
Biker Babe

 

Biker: Ewout Van Gerwen
27/12/2000 - lid sinds januari -2015
 
Biker Babe

Biker: Stijn Donckerwolke
24/12/1996 - lid sinds oktober -2015
 
Biker Babe

Biker: Geert De Valck
22/01/1971 - lid sinds januari -2016
 
Biker Babe

Biker: Jan Van Hove
26/02/1971 - lid sinds mei -2016
 
Biker Babe

 

Biker: Erik Vanderborght
21/12/1972 - lid sinds december -2016
 
Biker Babe

 

Biker: Bart Van Nuffel
00/00/1900 - lid sinds september -2019
 
Biker Babe

 

Biker: Steven Vander Straeten
00/00/1900 - lid sinds december -2019
 
 
 

- © [GVC]